Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF

“ÖZET” HAZIRLAMA KURALLARI

Özet Bildiri ve bildiri sunum dili Türkçe veya İngilizce olabilir. Özet formatı aşağıdaki örnek Şablonda verilmiştir.

·      Özetler "Microsoft Word" Dosya (*.doc) sürümünde iki yana yaslı ve 300 sözcüğü geçmeyecek şekilde Arial 12 punto hazırlanmalıdır.

·      Bildiri başlığının baş harfleri büyük yazılmalıdır (Times New Roman 14 Punto).

·      Bildiri özetleri; amaç, yöntem, beklenen bulgular ve sonuçları içerecek şekilde düzenlenmelidir.

·      Bütün yazarların adları ve soyadları açık bir biçimde yazılmalıdır.

·      Bildiri gönderen yazarın e-posta adresi belirtilmelidir.

·      Bildiri özetinin altında en az 3 en çok 6 anahtar kelime eklenmelidir.

 

“TAM METİN” HAZIRLAMA KURALLARI

·         Bildiri tam metinleri örnekteki tam metin şablonuna (Journal of Turkish Chemical Society, Part A Chemistry) göre hazırlanmalıdır.

·         Sempozyumda sunulan ve tam metin yazım kurallarına uygun biçimde kongre sekretaryasına gönderilen tam metinler Journal of Turkish Chemical Society, Part A Chemistry dergisinde yayınlanacaktır.


POSTER HAZIRLAMA KURALLARI

 ·    Posterler ebatları 70 cm x 100 cm boyutunda olmalıdır.

·     Yazılar en az bir metre uzaklıktan rahatça görülebilecek büyüklükte olmalıdır.  

·     Poster dili Türkçe veya İngilizce hazırlanabilir.  

·     Yazarların belirtilen poster sunum tarihinde posterlerinin başında bulunmaları gerekmektedir.

Etkinlik Sponsorları

İLETİŞİM

Adres: Gazi Caddesi No : 99 Posta Kodu:19169 Çorum / TÜRKİYE

Telefon: 0 364 219 1919

Eposta: kromatografi2017@hitit.edu.tr


İletişim: 0 364 219 1919
kromatografi2017@hitit.edu.tr