Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
              Prof. Dr. Bezhan CHANKVETADZE

Institute of Physical and Analytical Chemistry 

Tbilisi State University in Tbilisi, Georgia.

“Recent Development in Separation of Enantiomers”


Prof. Dr. Sibel A. OZKAN

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Analitik Kimya Anabilim Dalı

“Validasyon: İlaç Analizlerindeki Yeri ve İlgili Parametreleri”


Prof. Dr. Bedia ERİM-BERKER

İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya Bölümü 

“Gıda Analizlerinde Kapiler Elektroforez”


Prof. Dr. H. Sinan SÜZEN

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı

“Plazma Sitalopram ve Metaboliti Desmetilsitalopramın Majör Depresif Hastalarda HPLC ile Tayini”


Doç. Dr. Ebru ÇUBUK-DEMİRALAY 

Suleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya Bölümü 

“Ters Faz Sıvı Kromatografi Yöntemiyle İlaçların İyonlaşma Sabitlerinin Tayini İçin Kullanılan Yaklaşımlar”


Doç. Dr. Emirhan NEMUTLU 

Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

Analitik Kimya Anabilim Dalı 

“Metabolomik Aanalizlerde GC-MS ve LC-MS Uygulamalarının Karşılaştırılması”


Doç. Dr. Lokman UZUN 

Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü 

Biyokimya Anabilim Dalı

“Monolitik malzemelerin hazırlanması ve kromatografide kullanımı”


Doç. Dr. Müge ANDAÇ

Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü 

Biyokimya Anabilim Dalı

“Afinite Kromatografisinde Moleküler Bağlanma Etkileşimleri”Doç. Dr. Bilgen OSMAN

Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya Bölümü 

“Proteom analizinde kromatografik teknikler ”


Etkinlik Sponsorları

İLETİŞİM

Adres: Gazi Caddesi No : 99 Posta Kodu:19169 Çorum / TÜRKİYE

Telefon: 0 364 219 1919

Eposta: kromatografi2017@hitit.edu.tr


İletişim: 0 364 219 1919
kromatografi2017@hitit.edu.tr